Phương thức in máy in mã vạch Zebra

Đặt vấn đề:
  •          Cách thay đổi phương thức in cho máy in mã vạch Zebra ZM400 ?
  •          Cách thay đổi phương thức in cho máy in mã vạch Zebra ?

Giải quyết vấn đề:

Phương thức in quyết định tới chất lượng nhãn in cũng như tuổi thọ của đầu in cho máy in mã vạch do đó cần lựa chọn chính xác phương thức in để đảm bảo các yếu tố trên. Dưới đây là cách thay đổi phương thức in cho hầu hết các dòng máy in mã vạch Zebra.

Tham số/Ngôn ngữ
Chú giải
Tham số phương thức in nói chúng ta biết rằng máy in đang sử dụng phương thức in nào mà ta đang sử dụng: direct thermal ( no ribbon ) – phương thức in nhiệt trực tiếp, không cần dùng ruy băng mực hay thermal transfer – phương thức in truyền nhiệt ( sử dụng nhãn in và ruy băng mực ).

Thông số mặc định: THERMAL TRANSFER
Lựa chọn phương thức in: THERMAL TRANSFER, DIRECT THERMAL

Cách thay đổi phương thức in:

 1.      Ấn SETUP/EXIT cho tới tham số PRINT METHOD.
       2.      Ấn SELECT để vào tham số.
       3.      Ấn PLUS ( + ) hoặc MINUS ( - ) để thay đổi phương thức in.
       4.      Ấn SELECT để lựa chọn tham số phương thức cần in.
       5.      Ấn SETUP/EXIT hai lần, chọn SAVE PERMANENT.


Đồng thời thay đổi trên ZebraDesigner Driver:

       1.      Control Panel/Devices and Printers
       2.      Chọn máy in cần thay đổi phương thức in
       3.      Click chuột phải chọn Printing Preferences…/ Chọn Tab Advanced Setup / Media Type. Lựa chọn phương thức cần in. Sau đó Apply và OK.
Áp dụng:
  •          Máy in mã vạch Zebra: ZM400, ZM600, ZT230, ZT410, ZT420, Xi4 Series: 110Xi4, 140Xi4, 170Xi4, 220Xi4,…
  •          ZPL,ZPL II.

No comments:

Post a Comment