Các bước Set Factory Default Motorola AP6532

Bước 1: Chuẩn bị Tool: AP Discovery Tool
Motorola cung cấp một công cụ gọi là AP Discovery Tool  với mục đích để dò tất cả các thiết bị WIFI, access point kết nối với mạng LAN cùng phương thức dò MAC address.

Về có bản công cụ này hoạt động dựa trên Layer 2 ( thuộc OSI ),và có chức năng dò MAC Address.

Tải và cài đặt Tool này: Vui lòng liên hệ qua Email: sonnqit@gmail.com hoặc son.nguyen@sdtech.com.vn

Bước 2: Xác định IP Zero Config từ MAC Address

Đặt IP tĩnh cho máy tính: Ví dụ 169.254.131.10

Bước 3: Kết nối access point tới PC

Kết nối Motorola AP6532 tới card mạng máy tính.
(Tắt toàn bộ card mạng, WIFI Adapter trừ card mạng kết nối tới access point )

Bước 4: Chạy AP Discovery Tool

Chạy AP Discovery Tool từ Start menu

Bạn sẽ thấy dấu nhắc và thông tin chi tiết card mạng ( NIC ) trên PC ( máy tính ) của bạn. Nhập Interface name ( Trong trường hợp của tôi đó là : eth6 ).


AP Discovery Tool sẽ gửi một mẩu tin tới tất cả các MAC Address tới mạng LAN của bạn và nó sẽ dò tìm AP Number, AP MAC, Default (Zero config) IP, và AP Name cùng với các tùy chọn.Chọn Tùy chọn 2 để Reset Access point 

Nhập vị trí Access Point cần reset và nhập số seri number của Access Point đó
Số tthứ ( vị trí AP ) cần reset hiển thị bước bên trên, và với số seri number bạn kiểm tra bên dưới AP.Sau khi bạn xác nhận reset, một lệnh sẽ gửi tới Motorola AP và sẽ tiến hành reset các thông số cũng như cầu hình về mặc định ( Factory Default ). Mất khoảng 15 phút để thực hiện quá trình này ( tuy nhiên cũng tùy theo những loại AP khác nhau ).

Sau đó các bạn có thể cấu hình lại AP với Zero IP Config.

Chúc các bạn thành công !

Thiết bị WIFI liên quan: 

Bộ phát Wifi WiNG AP7532


No comments:

Post a Comment