Phân loại giấy in mã vạch

Đặt vấn đề:
  • Cách phân biệt loại nhãn in mã vạch theo định dạng ?
Giải quyết vấn đề:

Dưới đây là phân loại một số loại nhãn phổ biến hiện nay, nhằm cung cấp thông tin cho người sử dụng tham khảo những loại nhãn phù hợp với nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp mình.

Áp dụng cho :
  • Máy in mã vạch Zebra 
  • Máy in mã vạch Intermec 
  • Máy in mã vạch Honeywell
  • Máy in mã vạch Datamax
  • ....
Kiểu nhãn
Hình ảnh
Mô tả
Cuộn nhãn không liên tục

Là loại nhãn được cuộn vào một lõi tròn có đường kính phổ biến là 3 inch ( khoảng 76 mm ). Từng nhãn được ngăn cách bởi một trong các kiểu sau đây:
Web media: là các nhãn ( từng nhãn ) được ngăn cách bởi từng khoảng trống, lỗ, vết khắc trạm.


   Black mark media: sử dụng các đường đánh dấu màu đen đã được in trước đó nhằm ngăn cách ( đánh dấu ) giữa các nhãn – kích thước nhãn:


Perforated media: sử dụng phương thức đục lỗ thành đường thẳng phân cách giữa các nhãn:

Nhãn không liên tục Fanfold Media

Fanfold media: là loại nhãn được gập lại theo dạng zic zắc theo một định dạng size nhãn nhất định theo yêu cầu hoặc cũng có thể cuộn theo cuộn như Cuộnn nhãn không liên tục. Ngăn cách giữa các nhãn là mép gập giữa các nhãn.

Cuộn nhãn liên tục

Nhãn liên tục: được cuộn vào lõi có đường kính phổ biến 3 inch ( 76mm ). Nhãn liên tục không có khoẳng trống, đục lỗ, nhãn có khăc trạm, hay black mark để ngăn cách khoẳng cách giữa các nhãn. Cho phép in bất kỹ vị trí nào trên bề mặt nhãn. Đôi khi sử dụng dao cắt được tích hợp cùng máy in để cắt từng nhãn tách biệt sau khi in.

No comments:

Post a Comment