Cách sét kiểu in Zebra ZT510

Đặt vấn đề:
  • Cách sét kiểu in trên máy in Zebra ZT510 ?
  • Máy in Zebra ZT510 xuất hiện cảnh báo" warning ribbon in" ?
  • ZT510 thông báo lỗi "Alert Ribbon Out" ?
Áp dụng:
  • Máy in mã vạch Zebra ZT510
Giải quyết vấn đề:
 Có hai kiểu in trên dòng máy in Zebra ZT510 cũng như các dòng máy in tem nhãn mã vạch phổ biến hiện nay:
  • Direct Thermal Media: là kiểu nhãn cảm nhiệt, không cần sử dụng ruy băng mực in.
  • Thermal Transfer Media: Là loại nhãn thường, PVC,.. phải sử dụng ruy băng mực đi kèm.
Để sét kiểu in phù hợp với từng loại nhãn, chúng ta thực hiện một trong hai cách dưới đây:
Cách 1: Sét kiểu in trên Driver - ZDesigner
1.  Start\Control Panel\Devices and Printers\<ZDesigner ZT510>
2. Click phải chuột vào máy in chọn Printing Preferences
3. Cửa sổ xuất hiện và làm theo hình mô tả dưới đây:
 
Cửa sổ (tab ) Advanced Setup > Media Type > Tích chọn Thermal Transfer hoặc Thermal Direct.
Sau đó Click Apply để lưu. Click OK > thoát.
Cách 2: Sét kiểu in trực tiếp trên màn hình LCD
1. Ấn OK để vào Home Menu, sau đó ấn chọn SETTINGS
Sau đó sử dụng mũi tên trỏ trái, hoặc phải di chuyển tới PRINT METHOD.
2. Sử dụng nút UP\DOWN để chuyển qua lại : THERMAL TRANS, DIRECT THERMAL.
3. Ấn nút LEFT SELECT để về màn hình HOME MENU.
4. Start\Control Panel\Devices and Printers\<ZDesigner ZT510>
5. Click phải chuột chọn Printing Preferences. Cửa sổ xuất hiện và làm theo hướng dẫn dưới:
Xem thêm:
Chúc các bạn thành công !

No comments:

Post a Comment