Đặt IP tĩnh máy in mã vạch ZT410 ZT420

Đặt vấn đề
  • Các bước cấu hình IP tĩnh máy in Zebra TZ410 ZT420?
  • Cách sét IP máy in ZT410 ZT420 ?
  • Đặt IP bằng bảng điều khiển và màn hình LCD ?
  • Sét IP trên trình duyệt Web ?

Áp dụng:

Giải quyết vấn dề:
Chú ý: Cần cắm rack mạng vào máy in trước khi sét IP tĩnh cho máy in Zebra ZT410 hoặ ZT420
Cách 1: Sét IP tĩnh máy in trên bảng điều khiển & màn hình LCD phía trước máy in
1. Ấn nút LEFT trên cùng góc trái để vào trình menu.
2. Ấn nút LEFT hoặc RIGHT để đi tới NETWORK
3. Ấn nút UP hoăc DOWN để di chuyển tới WIRED IP PROTOCOL. Sau đó chọn PERMANENT
4. ẤN nút LEFT hoặc RRIGHT để thay đổi tham số IP ADDRESS, SUBNET MASK, DEFAULT GATWAY.
5. Sau khi sét các thông số địa chỉ IP cho máy in xong, chúng ta di chuyển tới RESET NETWORK để lưu lại thông số vừa cài đặt.
6. Kiểm tra đã thông mạng chưa. Sử dụng PING
Cách 2: Sử dụng trình duyệt WEb để đặt IP tĩnh cho máy in ZT410, ZT420
Mặc định khi cắm rack mạng vào máy in sẽ tự động lấy IP động từ Router hoặc Modem, DHCP Server khi đó chúng ta thấy IP hiển thị trên màn hình LCD.
1. Gõ địa chỉ IP hiển thị trên màn hình LCD vào trình duyệt Web
2. Nếu không thấy IP xuất hiện trên màn hình LCD phía trước máy in, chúng ta thực hiện các bước dưới đây:
- Kiểm tra lại Rack mạng đã cắm vào máy in hay chưa ? Kiểm tra Router, Modem, DHCP Server có cấp DHCP hay không ?
- Kiểm tra máy in ZT410, ZT420 đã sét tự động nhận DHCP hay chưa bằng cách dưới đây
a. Ấn nút góc trái trên cùng để vào menu. Sau đó  di chuyển tơi NETWORK
b. di chuyển tới WIRED IP PROTOCOL. Chọn HDCP
3. Sau khi gõ IP vào trình duyệt Web, xuất hiện cửa sổ
4. Click chọn View and Printer Configuration
Xuất hiện cửa sổ yêu cầu nhập mật khẩu mặc định: 1234 sau đó clịc Submit Changes để vào cấu hình, chỉnh sửa
Cửa sổ xuất hiện. Click chọn Access Granted
5. Click chọn Network Configuration
6. Click chọn TCP/IP Settings
7. Sét các thông số sau:
IP PROTOCOL: PERMANENT
IP ADDRESS
SUBNET MASK
DEFAULT GATEWAY
Sau khi đặt xong các thông số. Click chọn Submit Changes để lưu tạm thời.
8. Xuất hiện cửa sổ dưới đây. Click chọn View and Modify Printer Settings
9. Click chọn Save Current Configuration để lưu lại.
10. Kiểm tra lại máy in đã thông mạng chưa bằng cách PING trên máy tính.

Xem thêm:
No comments:

Post a Comment