Reset mặc định máy in Zebra ZT510

Đặt vấn đề:
  • Cách reset máy in mã vạch Zebra ZT510 về mặc định ?
  • Máy in Zebra ZT510 không nhận được khổ nhãn ?
  • Factory Default Zebra ZT510 Printers ?
Áp dụng:
  • Máy in mã vạch Zebra ZT510
Giải quyết vấn đề:
Factory reset máy in ZT510 là thao tác cho phép máy in đưa các thông số về mặc định nhà sản xuất, được sử dụng trong những trường hợp khi máy in không thực hiện đúng các lệnh như yêu cầu thực tế.
 Dưới đây là một số cách thực hiện đưa máy in ZT510 về mặc định nhà sản xuất:
Cách 1: Sử dụng ZDesigner Driver
1. Start\Control Panel\Devices and Printes\<ZDessigner ZT510>
2. Click phải chuột máy in chọn Printing Preferences
3. Cửa sổ xuất hiện và làm theo hình mô tả dưới đây:
Cách 2: Sử dụng bảng điều khiển và màn hình LCD trên máy in
1. Ấn OK để vào Home Menu
2. Sử dụng nút trỏ trái, phải (LEFT, RIGHT) di chuyển tới TOOLS
3. Ấn OK để vào Tools. Ấn nút trỏ trái, pải di chuyể tới LOAD DEFAULTS.

4. Sử dụng nút UP/DOWN để chọn FACTORRY .Sau đó ấn LOAD để tiến hành đưa máy in về mặc định.
Xem thêm:
Chúc các bạn thành công !

No comments:

Post a Comment