Cách thay dây curoa Zebra 110Xi4 105SL Plus

Đặt vấn đề:
  • Cách thay thế dây curoa máy in mã vạch Zebra 110Xi4 ?
  • Cách tăng, giảm độ trùng dây curoa trên 105SL Plus ?
  • Dây curoa lắp trên máy in Zebra 170Xi4 quá căng ? Cách làm giảm độ căng của dây ?
  • Dây curoa trên máy in Zebra 140Xi4 bị trùng ?  Cách căn chỉnh tăng độ căng của dây ?
Giải quyết vấn đề:
Cần đặt mua dây curoa vui lòng liên hệ liên kết bên dưới ( trong trường hợp dây bị đứt, mòn chân răng);:
Các bước thực hiện thay thế, cũng như tăng, giảm độ căng, trùng dây curoa trên các dòng máy in Zebra Xi4 Series, Zebra 105SL Plus.
Cách 1: Nới lỏng trục cuộn mực
Bước 1: Quan sát 3 lỗ trên Pully của trục cuộn mực như hình dưới đây; sau đó sử dụng Tools lục giác nới lỏng 3 ốc như hình mô tả


Bước 2: Đẩy pully sang trái để làm căng dây curoa hoặc đẩy sang phải để làm giảm độ trùng dây.

Bước 3: Sau khi căn chỉnh phù hợp, sử dụng lục giác cố định lại ốc.

Cách 2: Tháo hẳn Pully trên trục cuộn mực
Bước 1: Tháo khóa C trên pully của trục cuộn ruy băng mực thừa như hình mô tả dưới đây

Bước 2: Sử dụng lục giác nới lỏng 3 ốc vít như hình mô tả dưới đây

Bước 3: Sau khi nới lỏng 3 ốc cố định, sủ dụng tay đẩy trục cuộn mực sang trái hoặc phải để tăng giảm độ trùng của dây cho phù hợp. Ví dụ dưới đây thực hiện căng dây curoa


 Bước 4: Cố định lại ốc (vặn chặt 3 ốc  để cố định ) và lắp lại pully và gắn dây curoa vào.

Áp dụng:
  •  Máy in mã vạch Zebra Xi4 Series: 110Xi4, 140Xi4, 170Xi4, 220Xi4.
  • Máy in mã vạch Zebra 105SL, Zebra 105SL Plus.

Chúc các bạn thành công !

No comments:

Post a Comment