Chèn hình ảnh ZebraDesigner Pro 2

Áp dụng:
 • Phần mềm in mã vạch ZebraDesigner Pro 2.
 • Phần mềm ZebraDesigner2.
 • Máy in mã vạch Zebra.
Chủ đề:
 • Chèn hình ảnh vào phần mềm in mã vạch ZebraDesigner Pro 2, ZebraDesigner2.
 • Chèn ký tự đặc biệt vào phần mềm ZebraDesigner 2
 • Vẽ hình tròn, vuông, vẽ đường viền trên ZebraDesigner Pro 2
1. Để chèn hình ảnh vào file thiết kế, click chọn kéo thả vào file thiết kế.
Click chọn Browse để chọn đường dẫn chứa file ảnh cần chèn.
Chúng ta có thể sử dụng chuột để co, giãn thay đổi size của hình ảnh theo yêu cầu.
2. Vẽ hình khối, đường viền vào file thiết kế. Click chọn vào một trong những icon 
như hình mô tả dưới dây.
Rectangle: vẽ hình chữ nhật.
Line: vẽ đường thẳng.
Ellipse: vẽ hình elip.
Inverse: Vẽ hình khối, tô đậm, đánh dấu,...
Lưu ý: Đối với các hình khối, ký tự, hình ảnh đều có thể thay đổi size theo thực tế 
bằng cách sử dụng chuột thay đổi co giãn. Và có thể di chuyển đến những vị trí khác nhau.
Nên lưu lại file thiết kế sau khi thực hiện quá trình thiết kế.
Xem thêm:
 1. Kết nối Excel ZebraDesigner Pro 2 
 2. Kết nối Text ZebraDesigner Pro 2
 3. Kết nối Access ZebraDesigner Pro 2
 4. Kết nối SQL ZebraDesigner Pro 2


 

Chèn Text ZebraDesigner Pro 2

Áp dụng:
 • Phần mềm in mã vạch ZebraDesigner Pro v2.
 • Phần mềm ZebraDesigner2
 • Máy in mã vạch Zebra.
Chủ đề:
 • Cách chèn văn bản (text) vào phần mềm ZebraDesigner2, ZebraDesigner Pro 2.
1. Click chuột vào icon trên thanh công cụ Toolbox. 
Con trỏ văn bản xuất hiện như hình dưới đây
Con trỏ chuột cho đối tượng text - chữ, ký tự (văn bản).
2. Di chuyển con trỏ đối tượng text vào nhãn cửa sổ thuộc tính xuất hiện
Content:
Fixed text: Văn bản, chữ, ký tự cố định.
Variable text: Văn bản, chữ, ký tự sẽ được in tự động khi file thiết kế kết nối với cơ sở 
dữ liệu (Excel, Access, SQL, Oracle,..)
Element name: Not printable: Chữ, văn bản, text được ẩn, và không in ra nhãn.
Font: Chúng ta cúng có thể cài đặt văn bản theo Fonts chữ, size, kiểu chữ: đậm, gạch 
dưới, in nghiêng, một số hiệu ứng cơ bản,... theo yêu cầu bằng cách ấn vào nút Select. 
Sau đó ấn Finish để kết thúc.
Màn hình thiết kế có định dạng như sau:
Chúng ta có thể di chuyển vào đối tượng văn bản (text) vào trong khổ nhãn bằng cách 
sử dụng chuột di chuyển vào bên trong nhãn theo hình dưới đây:
Chúng ta cũng có thể thay đổi vị trí đối tượng văn bản - text ở những vị trí khác nhau,
đồng thời cũng có thể thay đổi Fonts chữ, size chữ, hiệu ứng, kiểu chữ,... trên thanh 
công cụ: 

 
Lưu ý: Chúng ta cũng có thể sử dụng chuột để kéo thả vị trí đối tượng text, căn chỉnh 
size chữ, văn bản, text lớn, vừa, nhỏ hoặc tùy biến theo nhu cầu thực tế.
Ngoài ra chúng ta cũng có thể sử dụng thanh Design bên phải cửa sổ thiết kế để sét
màu chữ, text, đối tượng văn bản, hoặc xoay văn bản 3600 
Xem thêm: