Cách sét kiểu in PM42 PM43

Đặt vấn đề:
  • Cách thay đổi phương thức in “Print Method” trên Honeywell PM42, PM43 ?
  • Tại sao máy in báo lỗi “out of ribbon” trong khi máy in lắp mực - ribbon ?

Áp dụng:
  • Máy in mã vạch Honeywell PC43, PD43
  • Honeywell PM42, PM43

Giải quyết vấn đề:
Nếu máy in sét phương thức in không đúng, thì sẽ xuất hiện thông báo lỗi “out of ribbon” trên màn hình, để thay đổi hoặc khắc phục lỗi trên chúng ta thực hiện một trong những cách sau.
Cách thứ nhất: Sử dụng Main Menu trên màn hình
1. Main Menu > Settings> Printing > Media > Print Method
2. Sử dụng các phím mũi tên UP/DOWN để lựa chọn kiểu in - phương thức in:
No Ribbon (DT) :  Direct Thermal : Phương thức in không cần ruy băng mực ( no Ribbon)
Ribbon (TTR) : Thermal Transfer: Phương thức in sử dụng ruy băng mực (ribbon).
3. Lưu ý ấn lưu lại cấu hình vừa thay đổi.
4. Ấn Home để thoát ra màn hình chính.
5. Start\Control Panel\Devices and Printers\<Click phải máy in cần chỉnh phương thức in>
Click chọn Printing Preferences và thao tác theo hình dưới đây:

Lưu ý: Khi này chúng ta chỉ có thể cấu hình, cài đặt trực tiếp trên màn hình LCD và PrintSet 5

Cách thứ 2: Sử dụng PrintSet v5.
1. Add máy in cần chỉnh.
Xem thêm:

2. Click đúp chọn Media
3. Click chọn phương thức muốn in theo hình dưới. Sau đó Click OK.
4. Click Apply để lưu. Hoặc chọn Printer > Apply

Chúc các bạn thành công !


No comments:

Post a Comment