Hiển thị các bài đăng có nhãn TIPS-NEWS. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn TIPS-NEWS. Hiển thị tất cả bài đăng

Sét xuống dòng máy đọc Honeywell 3310g 3320g

Đặt vấn đề:
 • Cách thêm enter key sau mỗi lần đọc mã vạch trên máy đọc Honeywell 3310g ?
 • Cách sét xuống dòng sau khi đọc mã vạch Honeywell 3320g ?
Áp dụng:
 • Máy đọc Honeywell 3320g.
Giải quyết vấn đề:
Dưới đây là code học cho dòng máy đọc mã vạch Honeywell 3319g, 3320g xuống dòng sau mỗi lần đọc mã vạch thành công. Chúng ta có thể cho máy đọc mã code này ngay trên màn hình máy tính, laptop, smartphone,...
Cách 1: Sử dụng code dưới đây

Cách 2: Sử dụng EZConfig để cấu hình.
Chuẩn bị:
 • Máy tính đã cài đặt EZConfig
 • Cắm máy đọc Honeywell 3310g, 3320g vào máy tính.
Thực hiện:
Mở EZConfig
Click chọn CONNECTED DEVICE.
Sau đó click chọn CONFIGURE DEVICE
Sau đó thực hiện các bước dưới đây:
Chúc các bạn thành công !

Factory máy in Zebra GX420t

Đặt vấn đề:
 • Cách đưa máy in Zebra GX420t về mặc định ?
 • Reset Factory máy in Zebra GX430t ?
 • Máy in GX420d in nhảy nhãn, in cách nhảy cóc, bỏ trắng nhãn khi in ?
Áp dụng:
Giải quyết vấn đề:
Cách 1: Sử dụng nút FEED trên máy in
1. Tắt máy in và đợi khoảng 1 phút.
2. Ấn và giữ nút FEED, đồng thời bật mở công tắc nguồn máy in lên
3. Quan sát đèn LED sáng nhấp nháy vàng 4 lần sau đó chuyển sang màu xanh, sau đó nhả tay khỏi nút FEED. Máy in sẽ đẩy ra vài nhãn trắng.
Cách 2: Sử dụng Driver (ZDesigner Driver) trên máy tính.
1. Máy tính đã lắp đầy dủ nhãn, mực in (nếu dùng).
2. Kết nối máy in với máy tính bằng USB, Serial hoặc Ethernet.
3. Từ máy tính: Start\Control Panel\Devices and Printers\<máy in cần factory>
4. Click phải chuột vào máy in và chọn Printing Preferences.
5. Chọn tab Tools và làm theo hình mô tả dưới:
Ở cửa sổ Command type: Chọn Action.
Cửa sổ Command name: Chọn Load factory defaults.
Sau đó Click Send.
Cách 3: Gửi cú pháp lệnh xuống máy in.
Sử dụng cú pháp lệnh (ZPL) xuống máy in thông qua Driver hoặc tools tiện ích Zebra Setup Utilities: ^JUN.
Tham khảo thêm thông tin trên trang:
www.mavachthudo.com
www.suamayinmavach.comCăn chỉnh cảm biến máy in ZT230

Đặt vấn đề:
 • Máy in nhãn ZT230 chỉ in một nửa nhãn ?
 • Máy in ZT230 in nhảy cóc, bỏ trắng nhãn ?
Áp dụng:
 • Máy in mã vạch Zebra ZT200: Zebra ZT220, Zebra ZT230
Giải quyết vấn đề:
Để giải quyết vấn đề in nhãn không chính xác trên Zebra ZT230 chúng ta sử dụng một trong những hướng dẫn sau để khắc phục:
Cách 1: Sử dụng Driver (ZDesigner Driver)
1. Start\Control Panel\Devices and Printers\<máy in cần sét>
2. Click chuột phải chọn Printing Preference
3. Cửa sổ xuất hiện. Chọn Tab Tools
Ở cửa sổ Command Type: Chọn Action   
ở cửa sổ Command name: Chọn Calibrate media
Và Click chọn Send
Cách 2: Hiệu chỉnh cảm biến nhãn bằng tay
Lưu ý: Khi thực hiện cách hiệu chỉnh này, phải thao tác chính xác từng bước một. Nếu muốn hủy chúng ta có thể ấn CANCEL bất cứ ở bước nào.
1. Máy in ở trạng thái Ready, chúng ta thực hiện một trong những cách dưới đây:
 • Ấn và giữ đồng thời ba nút: PAUSE + FEED + CANCEL trong vòng 3s.
 • Gửi tập lênh xuống máy in: ezpl.manual_calibration xuống máy in.
 • Sử dụng các phím chức năng trên phía trước máy in : ZT230
Di chuyển tới TOOLS hoặc SENSOR trên menu tới MEDIA/RIBBON CAL
Ấn chọn Start để bắt đầu thực hiện. Bảng điểu khiển và đèn trạng thái kèm màn hình xuất hiện:
 • STATUS và SUPPLIES sáng vàng một lần
 • PAUSE sáng vàng nhấp nháy.
 • Màn hình máy in Zebra ZT230 xuất hiện:

2. Mở đầu in lên và lột vài nhãn khoảng 20cm ra khỏi phần mang nhãn (backing)
Sau đó kéo phần mang backing này vào lại máy in.
Tháo mực in ra khỏi máy in (nếu có sử dụng)
Sau đó đóng đầu in lại.
3. Ấn nút PAUSE để bắt đầu tiến hành hiệu chỉnh cảm biến
 • Đèn PAUSE tắt
 • Đèn SUPPLIES sáng nhấp nháy.
 • Màn hình hiển thị thông tin:
Sau khi hoàn tất quá trình hiệu chỉnh cảm biến:
 • Đèn SUPPLIES sáng nhấp nháy.
 • Đèn PAUSE sáng vàng
 • Màn hình hiển thị:
4. Mở đầu in lên, lắp nhãn và ruy băng mực ( nếu dùng ) bình thường vào máy in.

Sau đó đóng đầu in lại, và ấn PAUSE để máy in thực hiện lệnh in bình thường.
Cách 3: Nếu thực hiện cả 2 bước trên mà vẫn không thể sử lỗi các bạn liên hệ theo 


Hủy lệnh in máy in mã vạch Zebra

Đặt vấn đề:
 • Cách hủy lệnh in trên dòng máy in mã vạch Zebra ?
 • Máy in mã vạch Zebra ZT410 in nhảy nhãn ? cách hủy lệnh in ?
 • Không thể xóa lệnh in trên máy in 110Xi4 như trên máy in laser ?
 • In nhầm số lượng lớn tem nhãn trên Zebra 105SL Plus ? Cách xóa lệnh in ?
Áp dụng:
Máy in mã vạch Zebra:
 • Zebra Xi4 Series: 110Xi4, 140Xi4, 170Xi4, 220Xi4.
 • Zebra 105SL Plus.
 • Zebra ZT400 Series: ZT410, ZT420.
 • Zebra ZT200 Series: ZT220, ZT230.
 • Zebra ZM Series: ZM400, ZM600
Giải quyết vấn đề:
Khi chúng ta gửi một lệnh in tem xuống máy in mã vạch Zebra, chúng sẽ được lưu trên bộ nhớ đệm của máy in,
do đó chúng ta không thể xóa, hay hủy các lệnh in này như trên dòng máy in laser mà phải thao tác theo một 
trong những cách dưới đây:
Cách 1: Sử dụng bảng điều khiển trên máy in
1. Ấn nút PAUSE để máy in tạm dừng in.
Đối với máy in Zebra ZM Series: ZM400, ZM600
Đối với máy in Zebra ZT400 Series, ZT200 Series
Đối với máy in Zebra Xi4 Series, Zebra 105SL Plus
2. Mở đầu in lên. Bấm nút CANCEL liên tiếp cho tới khi đèn DATA tắt hẳn.
3. Đóng đầu in lại, sau đó ấn nút PAUSE để đưa máy in về trạng thái READY
Cách 2: Chúng ta tắt nguồn máy in,
1. Công tắc nguồn ở phía sau máy in. TẮT MỞ CÔNG TẮC ĐỂ TẮT MÁY IN.
2. Đợi khoảng 2 phút bật máy trở lại.
Lưu ý: Không khuyên dùng cách này.

Đặt IP tĩnh máy in ZM400 ZM600

Vấn đề đặt ra:
 • Cách sét địa chỉ IP tĩnh cho máy in mã vạch Zebra ZM400  ?
 • In nhãn qua mạng máy in ZM600 ?

Áp dụng:
 • Máy in mã vạch Zebra ZM400
 • Zebra ZM600

Giải quyết vấn đề:
Lưu ý: Máy in phải có card mạng và cắm rack mạng trước khi tiến hành các bước dưới đây.
Nếu máy in không có card mạng cần mua thêm card mạng. Tham khảo thêm card mạng dưới đây

Các bước tiến hành đặt địa chỉ IP tĩnh cho ZM400 ZM600
1. Ấn nút SETUP/EXIT để vào menu cài đặt
2. Ấn nút (+) hoặc (-) liên tiếp để tới mục : IP PROTOCOL. Sau đó ấn SELECT để chọn
3. Cửa sổ xuất hiện yêu cầu nhập mật khẩu. Nhập mật khẩu mặc định : 1234
Ấn nút (+) để nhập giá trị tăng dần từ 0-9 và nút (-) để di chuyển con trỏ sang phải.
Sau khi nhập xong thì ấn SETUP/EXIT
4. Ấn SELECT . Ấn  nút (+) hoặc (-) đêt chọn PERMANNET
Sau khi chọn giá trị PERMANENT xong. Ấn SELECT cho tới khi kết thúc.
5. Tương tự khi nhập mật khẩu, chúng ta sử dụng (+) để tăng giá trị từ 0-9 và ấn nút (-) để di chuyển sang phải.
Dưới đây là sét IP ADDRESS
Sét SUBNET MASK
Sét DEFAULT GATEWAY
6. Sau khi nhập xong toàn bộ các thông số trên. Ấn SETUP/EXIT hai lần liên tiếp
chọn SAVE CHANGES : PERMANENT
7. Tắt máy in sau đó mở lại máy in → bắt buộc để máy in nhận địa chỉ IP tĩnh vừa sét.

Đặt IP tĩnh máy in mã vạch ZT410 ZT420

Đặt vấn đề
 • Các bước cấu hình IP tĩnh máy in Zebra TZ410 ZT420?
 • Cách sét IP máy in ZT410 ZT420 ?
 • Đặt IP bằng bảng điều khiển và màn hình LCD ?
 • Sét IP trên trình duyệt Web ?

Áp dụng:

Giải quyết vấn dề:
Chú ý: Cần cắm rack mạng vào máy in trước khi sét IP tĩnh cho máy in Zebra ZT410 hoặ ZT420
Cách 1: Sét IP tĩnh máy in trên bảng điều khiển & màn hình LCD phía trước máy in
1. Ấn nút LEFT trên cùng góc trái để vào trình menu.
2. Ấn nút LEFT hoặc RIGHT để đi tới NETWORK
3. Ấn nút UP hoăc DOWN để di chuyển tới WIRED IP PROTOCOL. Sau đó chọn PERMANENT
4. ẤN nút LEFT hoặc RRIGHT để thay đổi tham số IP ADDRESS, SUBNET MASK, DEFAULT GATWAY.
5. Sau khi sét các thông số địa chỉ IP cho máy in xong, chúng ta di chuyển tới RESET NETWORK để lưu lại thông số vừa cài đặt.
6. Kiểm tra đã thông mạng chưa. Sử dụng PING
Cách 2: Sử dụng trình duyệt WEb để đặt IP tĩnh cho máy in ZT410, ZT420
Mặc định khi cắm rack mạng vào máy in sẽ tự động lấy IP động từ Router hoặc Modem, DHCP Server khi đó chúng ta thấy IP hiển thị trên màn hình LCD.
1. Gõ địa chỉ IP hiển thị trên màn hình LCD vào trình duyệt Web
2. Nếu không thấy IP xuất hiện trên màn hình LCD phía trước máy in, chúng ta thực hiện các bước dưới đây:
- Kiểm tra lại Rack mạng đã cắm vào máy in hay chưa ? Kiểm tra Router, Modem, DHCP Server có cấp DHCP hay không ?
- Kiểm tra máy in ZT410, ZT420 đã sét tự động nhận DHCP hay chưa bằng cách dưới đây
a. Ấn nút góc trái trên cùng để vào menu. Sau đó  di chuyển tơi NETWORK
b. di chuyển tới WIRED IP PROTOCOL. Chọn HDCP
3. Sau khi gõ IP vào trình duyệt Web, xuất hiện cửa sổ
4. Click chọn View and Printer Configuration
Xuất hiện cửa sổ yêu cầu nhập mật khẩu mặc định: 1234 sau đó clịc Submit Changes để vào cấu hình, chỉnh sửa
Cửa sổ xuất hiện. Click chọn Access Granted
5. Click chọn Network Configuration
6. Click chọn TCP/IP Settings
7. Sét các thông số sau:
IP PROTOCOL: PERMANENT
IP ADDRESS
SUBNET MASK
DEFAULT GATEWAY
Sau khi đặt xong các thông số. Click chọn Submit Changes để lưu tạm thời.
8. Xuất hiện cửa sổ dưới đây. Click chọn View and Modify Printer Settings
9. Click chọn Save Current Configuration để lưu lại.
10. Kiểm tra lại máy in đã thông mạng chưa bằng cách PING trên máy tính.

Xem thêm:
Factory Reset bộ phát wifi AP6511

Đặt vấn đề:
 • Cách đưa bộ phát wifi AP6511 về mặc định nhà sản xuất ?
 • Factory Reset bộ phát wifi Symbol AP6511 ?
 • Cách load default AP6511 mà không đăng nhập vào trình duyệt Web ?
Áp dụng:
 • Bộ phát wifi Symbol/Motorola/Zebra AP6511
 • Thiết bị thu phát sóng Wifi AP7502, AP6521, AP6532, AP7131, AP7502, AP7522, AP7532,....
Giải quyết vấn đề:
Có hai cách để đưa bộ phát wifi AP6511 về mặc định
Cách thứ nhất: Có tài khoản để đăng nhập vào AP6511
Bước 1: Đăng nhập vào AP6511 bằng SSH hoặc Telnet
Bước 2: Sử dụng list câu lệnh sau để load default AP6511
AP6511-ABCBF>enable
AP6511-ABCBF#delete nvram:/start-up configuration
AP6511-ABCBF#reload
Cách 2: Không nhớ tài khoản truy cập vào AP
- Sử dụng Tool AP Discovery. Đọc thêm phương thức 2 trong bài viết dưới đây

- Sử dụng Hard Reset
Bước 1: Rút PoE ra khỏi AP6511 và chờ khoảng 30s
Bước 2: Sử dụng ghim kẹp giấy hoặc chiếc tăm cắm vào nút Reset phía sau AP sau đó cắm nguồn PoE lại. Quan sát đèn AP sáng nhấp nháy
và tắt sau đó bỏ tay ra.

Cách sét kiểu in PM42 PM43

Đặt vấn đề:
 • Cách thay đổi phương thức in “Print Method” trên Honeywell PM42, PM43 ?
 • Tại sao máy in báo lỗi “out of ribbon” trong khi máy in lắp mực - ribbon ?

Áp dụng:
 • Máy in mã vạch Honeywell PC43, PD43
 • Honeywell PM42, PM43

Giải quyết vấn đề:
Nếu máy in sét phương thức in không đúng, thì sẽ xuất hiện thông báo lỗi “out of ribbon” trên màn hình, để thay đổi hoặc khắc phục lỗi trên chúng ta thực hiện một trong những cách sau.
Cách thứ nhất: Sử dụng Main Menu trên màn hình
1. Main Menu > Settings> Printing > Media > Print Method
2. Sử dụng các phím mũi tên UP/DOWN để lựa chọn kiểu in - phương thức in:
No Ribbon (DT) :  Direct Thermal : Phương thức in không cần ruy băng mực ( no Ribbon)
Ribbon (TTR) : Thermal Transfer: Phương thức in sử dụng ruy băng mực (ribbon).
3. Lưu ý ấn lưu lại cấu hình vừa thay đổi.
4. Ấn Home để thoát ra màn hình chính.
5. Start\Control Panel\Devices and Printers\<Click phải máy in cần chỉnh phương thức in>
Click chọn Printing Preferences và thao tác theo hình dưới đây:

Lưu ý: Khi này chúng ta chỉ có thể cấu hình, cài đặt trực tiếp trên màn hình LCD và PrintSet 5

Cách thứ 2: Sử dụng PrintSet v5.
1. Add máy in cần chỉnh.
Xem thêm:

2. Click đúp chọn Media
3. Click chọn phương thức muốn in theo hình dưới. Sau đó Click OK.
4. Click Apply để lưu. Hoặc chọn Printer > Apply

Chúc các bạn thành công !