Hiển thị các bài đăng có nhãn TIPS-NEWS. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn TIPS-NEWS. Hiển thị tất cả bài đăng

Đặt IP tĩnh máy in ZM400 ZM600

Vấn đề đặt ra:
 • Cách sét địa chỉ IP tĩnh cho máy in mã vạch Zebra ZM400  ?
 • In nhãn qua mạng máy in ZM600 ?

Áp dụng:
 • Máy in mã vạch Zebra ZM400
 • Zebra ZM600

Giải quyết vấn đề:
Lưu ý: Máy in phải có card mạng và cắm rack mạng trước khi tiến hành các bước dưới đây.
Nếu máy in không có card mạng cần mua thêm card mạng. Tham khảo thêm card mạng dưới đây

Các bước tiến hành đặt địa chỉ IP tĩnh cho ZM400 ZM600
1. Ấn nút SETUP/EXIT để vào menu cài đặt
2. Ấn nút (+) hoặc (-) liên tiếp để tới mục : IP PROTOCOL. Sau đó ấn SELECT để chọn
3. Cửa sổ xuất hiện yêu cầu nhập mật khẩu. Nhập mật khẩu mặc định : 1234
Ấn nút (+) để nhập giá trị tăng dần từ 0-9 và nút (-) để di chuyển con trỏ sang phải.
Sau khi nhập xong thì ấn SETUP/EXIT
4. Ấn SELECT . Ấn  nút (+) hoặc (-) đêt chọn PERMANNET
Sau khi chọn giá trị PERMANENT xong. Ấn SELECT cho tới khi kết thúc.
5. Tương tự khi nhập mật khẩu, chúng ta sử dụng (+) để tăng giá trị từ 0-9 và ấn nút (-) để di chuyển sang phải.
Dưới đây là sét IP ADDRESS
Sét SUBNET MASK
Sét DEFAULT GATEWAY
6. Sau khi nhập xong toàn bộ các thông số trên. Ấn SETUP/EXIT hai lần liên tiếp
chọn SAVE CHANGES : PERMANENT
7. Tắt máy in sau đó mở lại máy in → bắt buộc để máy in nhận địa chỉ IP tĩnh vừa sét.

Đặt IP tĩnh máy in mã vạch ZT410 ZT420

Đặt vấn đề
 • Các bước cấu hình IP tĩnh máy in Zebra TZ410 ZT420?
 • Cách sét IP máy in ZT410 ZT420 ?
 • Đặt IP bằng bảng điều khiển và màn hình LCD ?
 • Sét IP trên trình duyệt Web ?

Áp dụng:

Giải quyết vấn dề:
Chú ý: Cần cắm rack mạng vào máy in trước khi sét IP tĩnh cho máy in Zebra ZT410 hoặ ZT420
Cách 1: Sét IP tĩnh máy in trên bảng điều khiển & màn hình LCD phía trước máy in
1. Ấn nút LEFT trên cùng góc trái để vào trình menu.
2. Ấn nút LEFT hoặc RIGHT để đi tới NETWORK
3. Ấn nút UP hoăc DOWN để di chuyển tới WIRED IP PROTOCOL. Sau đó chọn PERMANENT
4. ẤN nút LEFT hoặc RRIGHT để thay đổi tham số IP ADDRESS, SUBNET MASK, DEFAULT GATWAY.
5. Sau khi sét các thông số địa chỉ IP cho máy in xong, chúng ta di chuyển tới RESET NETWORK để lưu lại thông số vừa cài đặt.
6. Kiểm tra đã thông mạng chưa. Sử dụng PING
Cách 2: Sử dụng trình duyệt WEb để đặt IP tĩnh cho máy in ZT410, ZT420
Mặc định khi cắm rack mạng vào máy in sẽ tự động lấy IP động từ Router hoặc Modem, DHCP Server khi đó chúng ta thấy IP hiển thị trên màn hình LCD.
1. Gõ địa chỉ IP hiển thị trên màn hình LCD vào trình duyệt Web
2. Nếu không thấy IP xuất hiện trên màn hình LCD phía trước máy in, chúng ta thực hiện các bước dưới đây:
- Kiểm tra lại Rack mạng đã cắm vào máy in hay chưa ? Kiểm tra Router, Modem, DHCP Server có cấp DHCP hay không ?
- Kiểm tra máy in ZT410, ZT420 đã sét tự động nhận DHCP hay chưa bằng cách dưới đây
a. Ấn nút góc trái trên cùng để vào menu. Sau đó  di chuyển tơi NETWORK
b. di chuyển tới WIRED IP PROTOCOL. Chọn HDCP
3. Sau khi gõ IP vào trình duyệt Web, xuất hiện cửa sổ
4. Click chọn View and Printer Configuration
Xuất hiện cửa sổ yêu cầu nhập mật khẩu mặc định: 1234 sau đó clịc Submit Changes để vào cấu hình, chỉnh sửa
Cửa sổ xuất hiện. Click chọn Access Granted
5. Click chọn Network Configuration
6. Click chọn TCP/IP Settings
7. Sét các thông số sau:
IP PROTOCOL: PERMANENT
IP ADDRESS
SUBNET MASK
DEFAULT GATEWAY
Sau khi đặt xong các thông số. Click chọn Submit Changes để lưu tạm thời.
8. Xuất hiện cửa sổ dưới đây. Click chọn View and Modify Printer Settings
9. Click chọn Save Current Configuration để lưu lại.
10. Kiểm tra lại máy in đã thông mạng chưa bằng cách PING trên máy tính.

Xem thêm:
Factory Reset bộ phát wifi AP6511

Đặt vấn đề:
 • Cách đưa bộ phát wifi AP6511 về mặc định nhà sản xuất ?
 • Factory Reset bộ phát wifi Symbol AP6511 ?
 • Cách load default AP6511 mà không đăng nhập vào trình duyệt Web ?
Áp dụng:
 • Bộ phát wifi Symbol/Motorola/Zebra AP6511
 • Thiết bị thu phát sóng Wifi AP7502, AP6521, AP6532, AP7131, AP7502, AP7522, AP7532,....
Giải quyết vấn đề:
Có hai cách để đưa bộ phát wifi AP6511 về mặc định
Cách thứ nhất: Có tài khoản để đăng nhập vào AP6511
Bước 1: Đăng nhập vào AP6511 bằng SSH hoặc Telnet
Bước 2: Sử dụng list câu lệnh sau để load default AP6511
AP6511-ABCBF>enable
AP6511-ABCBF#delete nvram:/start-up configuration
AP6511-ABCBF#reload
Cách 2: Không nhớ tài khoản truy cập vào AP
- Sử dụng Tool AP Discovery. Đọc thêm phương thức 2 trong bài viết dưới đây

- Sử dụng Hard Reset
Bước 1: Rút PoE ra khỏi AP6511 và chờ khoảng 30s
Bước 2: Sử dụng ghim kẹp giấy hoặc chiếc tăm cắm vào nút Reset phía sau AP sau đó cắm nguồn PoE lại. Quan sát đèn AP sáng nhấp nháy
và tắt sau đó bỏ tay ra.

Cách sét kiểu in PM42 PM43

Đặt vấn đề:
 • Cách thay đổi phương thức in “Print Method” trên Honeywell PM42, PM43 ?
 • Tại sao máy in báo lỗi “out of ribbon” trong khi máy in lắp mực - ribbon ?

Áp dụng:
 • Máy in mã vạch Honeywell PC43, PD43
 • Honeywell PM42, PM43

Giải quyết vấn đề:
Nếu máy in sét phương thức in không đúng, thì sẽ xuất hiện thông báo lỗi “out of ribbon” trên màn hình, để thay đổi hoặc khắc phục lỗi trên chúng ta thực hiện một trong những cách sau.
Cách thứ nhất: Sử dụng Main Menu trên màn hình
1. Main Menu > Settings> Printing > Media > Print Method
2. Sử dụng các phím mũi tên UP/DOWN để lựa chọn kiểu in - phương thức in:
No Ribbon (DT) :  Direct Thermal : Phương thức in không cần ruy băng mực ( no Ribbon)
Ribbon (TTR) : Thermal Transfer: Phương thức in sử dụng ruy băng mực (ribbon).
3. Lưu ý ấn lưu lại cấu hình vừa thay đổi.
4. Ấn Home để thoát ra màn hình chính.
5. Start\Control Panel\Devices and Printers\<Click phải máy in cần chỉnh phương thức in>
Click chọn Printing Preferences và thao tác theo hình dưới đây:

Lưu ý: Khi này chúng ta chỉ có thể cấu hình, cài đặt trực tiếp trên màn hình LCD và PrintSet 5

Cách thứ 2: Sử dụng PrintSet v5.
1. Add máy in cần chỉnh.
Xem thêm:

2. Click đúp chọn Media
3. Click chọn phương thức muốn in theo hình dưới. Sau đó Click OK.
4. Click Apply để lưu. Hoặc chọn Printer > Apply

Chúc các bạn thành công !


In nhãn mã vạch bằng FTP trên máy in Honeywell

Câu hỏi /Đặt vấn đề:
 • Cách in nhãn bằng FTP trên máy in mã vạch Honeywell ?
 • Cách in file trên PM43 bằng FTP ?

Giải quyết vấn đề:
Dưới đây là những bước hướng dẫn in nhãn mã vạch bằng giao thức FTP/SFTP:
 • Sử dụng câu lệnh “put” hoặc “input”
 • Lệnh in một file:

ftp> put \path\file name [option]
 • lệnh in nhiều files:

ftp> mput \path\file name [option]
 1. sử dụng cú pháp dòng lệnh bên trên bắt buộc máy in kết nối mạng LAN hay thông qua IP address và sử dụng dòng lệnh: %ftp “ địa chỉ IP address”
 2. nhập user name và password sau đó ấn Enter. Giá trị mặc định: admin/pass đối với các dòng máy in cũ và itadmin/pass đối với các dòng máy in mới.
 3. lưu ý khi in cần sét chế độ in : “ftp>bin”.
 4. Thoát ftp: “ftp>bye”;

Các dòng máy in cũ:
 • Tất cả các dòng PF, PX, PM: PF2i, PF4i; PX4i,PM4i, PX6i,; PD41, PD4

Các dòng máy in mới:
 • PC23 và PC43d/ PC43t
 • PD43
 • PM43 ( tất cả các phiên bản )

Áp dụng:
 • Printers Hardware: PC23d, PC43d, PC43t, PD41, PD42, PD43, PF2i, PF4i, PM23, PM43, PM4i, PX4i, PX6i, PC42

Cách lắp mực in máy in mã vạch Zebra ZT230

Câu hỏi / Đặt vấn đề:
 •          Lắp ruy băng mực cho máy in Zebra ZT230 ?
 •          Lắp ribbon cho máy in Zebra ZT200 Series ?

Giải quyết vấn đề:

Dưới đây là các bước thao tác lắp ruy băng mực cho  máy in mã vạch Zebra ZT200 Series
 1.      Mở lắp máy in

 2.      Mở đầu in lên


 3.      Chiều lắp mực 

 4.      Lắp cuộn ruy băng mực vào trục lắp mực

 5.      Lắp lõi mực để cuốn mực đã in

 6.      Hướng đi của ruy băng mực

 7.      Cuộn ruy băng vào lõi cuộn mực đã in theo chiều mũi tên, cuộn vài vòng để ruy băng bám chặt vào lõi.


 8.      Đóng đầu in theo chiều mũi tênLưu ý:
 •         Ruy băng mực chỉ nên được sử dụng cho kiểu in truyền nhiệt ( Thermal Transfer ), đối với kiểu in truyền nhiệt trực tiếp ( Direct Thermal ) thì không cần vì mực in đã nằm bên dưới nhãn.
 •          Ruy băng mực được sử dụng bên trên là Outside.

Áp dụng:
 •         Máy in mã vạch Zebra ZT230
 •         Máy in mã vạch Zebra ZT220
 •      Máy in mã vạch Zebra ZT210Cách lắp giấy in nhãn in máy in Zebra ZT230 chế độ mặc định

Đặt vấn đề:
 •          Cách lắp nhãn, ruy băng mực in cho máy in mã vạch Zebra ZT220, ZT230 chế độ mặc định ?
 •          Chế độ in Tear-Off là gì  ?
 •          Tôi lắp mực in vào máy in máy in báo lỗi “ Ribbon Out ” , cách khắc phục ?
 •          Tôi lắp nhãn in  máy báo lỗi “ Media Out”, cách khắc phục ?

Giải quyết vấn đề:

Đây là chế độ in phổ biến hầu hết cho các ứng dụng hiện nay, kiểu nhãn có thể là GAP-NOTCH, Black Mark, Continous,…
Dưới đây là hình ảnh mô tả đường đi của nhãn, ruy băng mực in
 •          Đường kẻ màu đỏ là đường đi của ruy băng mực.
 •          Đường màu xanh là đường đi của nhãn, giấy in.

Ở chế độ in Tear-Off thì máy in sẽ thực hiện in lần lượt và nhả các nhãn ra phí trước cho tới khi kết thúc lệnh in.
Chú ý: Ở chế độ này khi chúng ta bật, tắt máy in hay đóng mở đầu in thì máy in sẽ mặc định thực hiện quá trình calibration, sẽ đẩy 2 – 3 nhãn trắng nhằm căn chỉnh nhãn và ruy băng mực đồng thời cho cảm biến – sensor nhận được kích thước nhãn đang lắp. Chúng ta có thể tắt chế độ này đi, tuy nhiên chúng tôi khuyên dùng chế độ này nhằm đảm bảo chất lượng in tốt ngay từ đầu.
Áp dụng:
 • Máy in mã vạch Zebra ZT210
 • Máy in mã vạch Zebra ZT220
 • Máy in mã vạch Zebra ZT230
Sét delay sau mỗi lần đọc mã vạch trên Honeywell 7980g

Đặt vấn đề:
 • Cách sét delay đọc mã vạch cho Honeywell 7980g ?
Giải quyết vấn đề:
Dưới đây là danh sách một số tùy chọn để sét delay sau mỗi lần đọc mã vạch cho Honeywell 7980g:
·         Good Read delay (Range: 0-30000     Default: 0)
·         2D Good Read delay (Range: 0-30000     Default: 0)
·         Re-read delay (Range: 0-30000     Default: 500)
·         Intercharacter delay (Range: 0-1000     Default: 0)
·         Interfunction delay (Range: 0-1000     Default: 0)
·         Intermessage delay (Range: 0-1000     Default: 0)
·         Etc...
Để thục hiện các tùy chọn này các bạn cần tham khảo trong User’s Guide.
Hoặc sử dụng công cụ EZConfig để cấu hình tùy chọn này:
‘Setting’ > ‘Input/Output Setting’ > ‘Device Settings’


Áp dụng:
·         Máy đọc mã vạch Honeywell 7980g

Cài đặt ăng ten ngoài máy kiểm kho CV31

Đặt vấn đề:
Cách cài đặt ăng ten ngoài làm tăng tín hiệu sóng cho CV31 ?
Giải quyết vấn đề:
Việc lắp đặt thêm ăng ten ngoài giúp CV32 bắt được tín hiệu sóng không dây tốt hơn, và chạy ổn định hơn, nhằm đảm bảo hoạt động trong môi trường kho bãi.
Hiện tại có 2 loại ăng ten ngoài hỗ trợ cho CV31
   • 805-662-001: External Dual-Band 802.11a/b/g/n Antenna - Dual-band 2.4 GHz and 5.0 GHz sealed remote-mount antenna
   • 805-552-002: External Single-Band 802.11b/g/n Antenna - Omni-directional, single-band 2.4 GHz remote-mount antenna. Does not support 5.0 GHz, or 802.11a. Features 3 dB gain and wider coverage cone.
Cách thức cài đặt như sau:
 1. Mở lắp kết nối ăng ten.

       2. Kết nối rack xoay. CV31 sẽ tự động dò tìm kết nối và vo hiệu hóa ăng ten bên trong và sẽ sử dụng ăng ten ngoài.
Áp dụng:
    ·     Máy kiểm kho CV31
    ·     Windows Embedded Compact 7 ( CE 7.0 )

Cách calibrate màn hình touch screen CV31

Đặt vấn đề:
CV31: Cách calibrate màn hình touch screen ?
Giải quyết vấn đề:
Trong quá trình thao tác hoặc sử dụng màn hình touch bị lệch, chúng ta có thể thực hiện calibrate màn hình touch screen theo các bước dưới đây:
Thao tác trên màn hình touch screen:
1. Chọn “ Start” > “Settings” > “ Control Panel”.
2. Click đúp “Stylus”.
3. Chọn tab “ Calibration”.
4. Chon “ Recalibrate” và làm theo chỉ dẫn.
Thao tác trên bàn phím:
1. Sử dụng phím “ Green button” và  “F5”(windows key) – khởi động windows.
2. Giữ phím “ green” và bấm ‘8’ cho tới khi ‘Settings’ xuất hiện.
3. Bấm ‘enter’, màn hình hiển thị ‘Control Panel’
4. Tiếp tục bấm ‘enter’ và ‘Control Panel’vào tùy chọn.
5. Sử dụng nút ‘green’ và phím ‘6’ và ‘8’ để di chuyển tới tùy chọn ‘Stylus’.
6. Bấm ‘enter’ và tùy chọn của ứng dụng sẽ mở ra.
7. Bấm ‘tab’ và sau đó bấm nút ‘green’ và ‘6’. Tùy chọn Calibration xuất hiện.
8. Bấm ‘tab’ sau đó ‘enter’.  Màn hình hiển thị calibration xuất hiện, sử dụng bút thực hiện calibrate màn hình touch.
9. Sau khi thực hiện calibration xong. Bấm ‘Tab’ và quá trình sẽ tự lưu.
Áp dụng:
Mobility Hardware: CV3x
Windows Embedded Compact 7 (CE 7.0)

Cách xem địa chỉ IP trên máy in mã vạch Intermec PM43

Đặt vấn đề:
Làm thế nào để xem được địa chỉ IP hiện thời trên máy in mã vạch Intermec by Honeywell ?

Giải quyết vấn đề:
Đối với máy in ‘Icon Printer’ không có màn hình Touch hiển thị phí trước máy in:
Địa chỉ IP cũng như các thông số của máy in được hiển thị đầy đủ trên Test Label Set. Được thực hiện như sau:
1. Nhấn và giữ phím ‘Feed/Pause’ phía trước máy in. Ấn và giữ trong khoảng 3 giây sau đó nhả ra. Khi đó máy in sẽ thực hiện quy trình Calibrated nhãn và sẽ in ra thông số IP trong danh sách nhãn đó.
2. Nếu máy in không thực hiện quy trình Calibrated nhãn thì chúng ta phải thực hiện lại quy trình Calibrate nhãn tại đây.
3. Hoặc dùng PrintSet 4 để hiển thị thông tin địa chỉ IP.
Đối với máy in có màn hình Touch và bẳng điều khiển phía trước máy in
Máy in sẽ hiển thị địa chỉ IP bên dưới góc trái màn hình Touch của bảng điều khiển phí trước máy in, kèm theo đó là ngôn ngữ hiện thời của máy in đang sử dụng.

Bộ vi xử lý của máy in mã vạch PM43

Đặt vấn đề:

 • Bộ vi xử lý được sử dụng cho máy in mã vạch PM42 và PM43 ?
 • Thông số cấu hình chi tiết của PM42 và PM43 ?

Giải quyết vấn đề:

Bộ nhớ mà máy in mã vạch PM42 và PM43 sử dụng đó là NXP ( Freécale) Processor.
P/N: MCIMX257CJM4A
Core: ARM 926EJ-S
CPU Speed: 400MHz

Áp dụng:

 • Máy in mã vạch PM42, PM43


Cách sét IP tĩnh máy in mã vạch PM43

Đặt vấn đề:

Cách sét địa chỉ IP tĩnh trên máy in PM43 ?

Giải quyết vấn đề:

Trên màn hình Touch-Screen của máy in, chọn Main Menu:

      1.      ‘Setting’.
2.      ‘ Communications’.
3.      ‘Ethernet’.
4.      ‘Ipv4’ or ‘Ipv6’.
5.      Nhập địa chỉ IP cần sét và lưu lại.

Áp dụng:
 • Máy in mã vạch : PM23,PM43,PM43c,PC43,PC23 

Đặt số lượng in trong phần mềm Bartender

Đặt vấn đề:

 • Cách in số lượng nhãn tự động trong file excel ?
 • Đặt số lượng in tự động trong phần mềm in mã vạch Bartender ?
Giải quyết vấn đề:
 • Thưc hiện các bước theo video hướng dẫn theo link dưới đây :

Áp dụng:
 • Database Excel.
 • Phần mềm in mã vạch Bartender.

Reset máy in mã vạch Zebra 110Xi4

Đặt vấn đề:

 • Cách đưa máy in Zebra 110Xi4 về trạng thái nhà sản xuất ?
 • Làm thế nào đưa dòng máy Zebra Xi4 Series về mặc định ?

Giải quyết vấn đề:

Để thực hiện quy trình xóa các cài đặt trên máy in mã vạch Zebra 110Xi4 cần thực hiện theo các bước dưới đây:
1. Vào chế độ Setup mode, ấn SETUP/EXIT
Màn hình hiển thị :

      2.  Ấn PLUS ( + ) hoặc MINUS ( - )  hiển thị các tùy chọn lưu:
    


     3. Ấn NEXT/SAVE để lựa chọn. Sau khi máy in tùy chỉnh cấu hình theo setup . màn hình LCD hiển thị 
   Áp dụng:
 •          Máy in mã vạch Zebra : 110Xi4, 140Xi4, 170Xi4, 220Xi4
 •          ZPL, ZPL II.

Phương thức in máy in mã vạch Zebra

Đặt vấn đề:
 •          Cách thay đổi phương thức in cho máy in mã vạch Zebra ZM400 ?
 •          Cách thay đổi phương thức in cho máy in mã vạch Zebra ?

Giải quyết vấn đề:

Phương thức in quyết định tới chất lượng nhãn in cũng như tuổi thọ của đầu in cho máy in mã vạch do đó cần lựa chọn chính xác phương thức in để đảm bảo các yếu tố trên. Dưới đây là cách thay đổi phương thức in cho hầu hết các dòng máy in mã vạch Zebra.

Tham số/Ngôn ngữ
Chú giải
Tham số phương thức in nói chúng ta biết rằng máy in đang sử dụng phương thức in nào mà ta đang sử dụng: direct thermal ( no ribbon ) – phương thức in nhiệt trực tiếp, không cần dùng ruy băng mực hay thermal transfer – phương thức in truyền nhiệt ( sử dụng nhãn in và ruy băng mực ).

Thông số mặc định: THERMAL TRANSFER
Lựa chọn phương thức in: THERMAL TRANSFER, DIRECT THERMAL

Cách thay đổi phương thức in:

 1.      Ấn SETUP/EXIT cho tới tham số PRINT METHOD.
       2.      Ấn SELECT để vào tham số.
       3.      Ấn PLUS ( + ) hoặc MINUS ( - ) để thay đổi phương thức in.
       4.      Ấn SELECT để lựa chọn tham số phương thức cần in.
       5.      Ấn SETUP/EXIT hai lần, chọn SAVE PERMANENT.


Đồng thời thay đổi trên ZebraDesigner Driver:

       1.      Control Panel/Devices and Printers
       2.      Chọn máy in cần thay đổi phương thức in
       3.      Click chuột phải chọn Printing Preferences…/ Chọn Tab Advanced Setup / Media Type. Lựa chọn phương thức cần in. Sau đó Apply và OK.
Áp dụng:
 •          Máy in mã vạch Zebra: ZM400, ZM600, ZT230, ZT410, ZT420, Xi4 Series: 110Xi4, 140Xi4, 170Xi4, 220Xi4,…
 •          ZPL,ZPL II.