Sét delay sau mỗi lần đọc mã vạch trên Honeywell 7980g

Đặt vấn đề:
  • Cách sét delay đọc mã vạch cho Honeywell 7980g ?
Giải quyết vấn đề:
Dưới đây là danh sách một số tùy chọn để sét delay sau mỗi lần đọc mã vạch cho Honeywell 7980g:
·         Good Read delay (Range: 0-30000     Default: 0)
·         2D Good Read delay (Range: 0-30000     Default: 0)
·         Re-read delay (Range: 0-30000     Default: 500)
·         Intercharacter delay (Range: 0-1000     Default: 0)
·         Interfunction delay (Range: 0-1000     Default: 0)
·         Intermessage delay (Range: 0-1000     Default: 0)
·         Etc...
Để thục hiện các tùy chọn này các bạn cần tham khảo trong User’s Guide.
Hoặc sử dụng công cụ EZConfig để cấu hình tùy chọn này:
‘Setting’ > ‘Input/Output Setting’ > ‘Device Settings’


Áp dụng:
·         Máy đọc mã vạch Honeywell 7980g