Showing posts with label Zebra ZM400. Show all posts
Showing posts with label Zebra ZM400. Show all posts

Reset default máy in ZM400 ZM600

Đặt vấn đề:
  • Cách reset mặc định nhà sản xuất máy in ZM400 ?
  • How to Factory Default Zebra ZM600 ?
Áp dụng:
  • Zebra ZM600
Giải quyết vấn đề:
Factory Default ( sét mặc định ) các thông số cài đặt trước đó là bước đi đưa máy in về trạng thái nhà sản xuất nhằm dò tìm hướng giải quyết một số lỗi xảy ra đối với máy in mà trước đó sử dụng các thao tác không có tác dụng.
Dưới đây là một số cách đưa máy in ZM Series về mặc định:
Cách 1: Sử dụng nút điều khiển kết hợp màn hình LCD trước máy in
1. Từ màn hình chính, ấn liên tiếp SETUP/EXIT hai lần, cửa sổ màn hình xuất hiện: SAVE CHANGE - PERMANENT

2. Ấn nút (+) để di chuyển tới : LOAD DEFAULTS

3. Ấn SETUP/EXIT để thực hiện đưa máy in về mặc định

Cách 2: Sử dụng tổ hợp phím trên bảng điều khiển (offline)
1. Tắt máy in và đợi khoảng 1 phút. Lắp nhãn và ruy băng mực in (nếu dùng).
2. Bấm và giữ đồng thời : FEED + PAUSE

3. Bật nguồn máy in và quan sát đne LED phía trên màn hình đều sáng thì nhả tay ra sau 10s.
Cách 3: Factory Default trên Zebra Driver (ZDesigner Driver)
1. Start/Control Panel/Devices and Printers\<máy in ZM400, ZM600 cần factory>
2. Click phải chuột chọn Printing Preferences
3. Cửa sổ xuất hiện click chọn Tab Tools và làm theo hình mô tả dưới đây:

Cheer !